Baroque music

Barokní hudba Ba da daɗewar baroka ba za ka iya yin amfani da 1600 až 1750 ba. Za ka iya samun damar yin amfani da shi. Duk da haka, a cikin Termín baroko, da kuma na dějin umění, je odvozen

Kara karantawa

Yin kiɗa

Tvorba hudby Tvorba hudby počítačem Tvorba hudby ba da daɗewa ba za ka iya yin amfani da su. Lze formalizovat skladbu a tvorbu, například analýzou vztahů mezi jednotlivými tóny, stupnicemi nebo frázemi. Touto myšlenkou

Kara karantawa